CO2-beregning

Hvad er en CO2-beregning?

Hvad er et klimaregnskab?

Et klimaregnskab afgrænses ofte efter et defineret scope og hvert scope kan indeholde flere CO2-beregninger. En CO2-beregning er en opgørelse, der baseres på CO2-ækvivalente udledninger.

 

Hvad er en CO2-beregning?

I klimakompassets CO2-beregner, er udledningerne inddelt i overordnede kategorier, alt efter hvilket forbrug udledningen er relateret til. Eksempler på kategorier er: el-forbrug, vognpark, varetransport, indkøb af materialer mm.

CO2-beregneren kan hjælpe jer med at få overblik over hvilke reduktionspotentialer, der eksisterer. Herfra bliver det muligt at definere indsatsområder og sammenligne disse år for år.

 

Hvad er et klimaregnskab?

Et Klimaregnskab, er en opgørelse over en samlet mængde CO2-ækvivalente udledninger, udledt fra et afgrænset område – ”Scope”. Scopet kan afgrænse sig til alt af interesse for jer. Ofte baseres klimaregnskaber på udledninger, der kan relateres til enten: individer, virksomheder/organisationer eller nationer.

 

Et klimaregnskab er et redskab, der gør udlederens klimapåvirkning håndgribelig og giver mulighed for at opstille kvantitative målsætninger for reduktioner, og dermed reducere virksomhedens negative klimapåvirkning. Med klimakompassets CO2-beregner kan I udarbejde et klimaregnskab og få en grafisk præsentation af udledningerne direkte på hjemmesiden, det er samtidig muligt at hente udledningerne som en excel-rapport.

 

Vær særligt opmærksom på

at den benyttede regnskabspraksis, der benyttes til udarbejdelse af jeres klimaregnskab skal dokumenteres. I den forbindelse bør i være opmærksomme på tydeligt og velargumenteret, at præsentere valg af scope samt talgrundlaget, der benyttes til CO2-beregningerne - talgrundlaget kan kopieres direkte på CO2-beregneren. Afvigelser i jeres regnskabspraksis i forhold til tidligere år skal ligeledes fremgå i klimaregnskabet.

 

På CO2-beregneren har i mulighed for at sammenligne jeres klimaregnskaber. For at gøre jeres resultater sammenlignelige bør i følge samme metodik år for år.

 

Verifikation af jeres klimaregnskab

I 2006 lancerede den internationale standardiseringsorganisation, ISO, en standard om udarbejdelse og verifikation af CO2-regnskaber: ISO 14064. På DANAKs hjemmeside kan du læse om, hvilke organisationer der er akkrediterede til at verificere ISO 14064. Standarden baserer sig på GHG- Protokollen.

 

Siden er opdateret d. 21/11-2014

 

 

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.