GHG Protokollen

Hvad er GHG-protokollen?

GHG Protokollen er en international anerkendt standard for beregning af virksomheders CO2-udledning.

 

GHG Protokollen

Klimakompasset og CO2-beregneren er baseret på - A Corporate Accounting and Reporting Standard. Standarden er udarbejdet af Greenhouse Gas Protocol Initiative, og er den mest udbredte regnskabsstandard til beregning af virksomheders udledning af CO2-ækvivalenter.

 

GHG-Protokollen opdeler CO2-udledninger i direkte og indirekte udledninger.

 

•Direkte udledninger skyldes kilder kontrolleret og ejet af virksomheden.

 

•Indirekte udledninger skyldes kilder, der ikke er ejet af virksomheden, men som stadig er en konsekvens af jeres aktiviteter.

 

I GHG-Protokollen opdeles CO2-udledningerne yderligere i tre scopes: 1, 2 og 3. Scope 1 og 2 defineres for at undgå dobbelttælling imellem virksomheder, og er under denne standard derfor påkrævet at medregne.

 

Det er eksempelvis ikke den energiproducerende virksomhed, der skal stå til ansvar for udledninger relateret til den energi, I forbruger i jeres virksomhed.

 

Scope 1

Omfatter alle direkte udledningskilder. Virksomheden registrerer her udledninger relateret til afbrænding af fossile brændsler på produktionssteder og transport, der ejes eller lejes af virksomheden. Drivhusgasser der relaterer sig til kemiske reaktioner i industrielle processer (procesrelaterede udledninger) eller udledninger fra afdampning eller udslip af drivhusgasser (flygtige udledninger) hører ligeledes under de direkte udledninger, og er derfor en del af scope 1.

 

Scope 2

Scope 2 dækker de indirekte udledninger, der knytter sig til brug af varme og el på virksomheden.

 

Scope 3

Scope 3 dækker alle de indirekte udledninger, der ikke er nævnt under scope 2. Det kan eksempelvis være: underleverandører, anvendelse af produkter, affaldsbehandling (deponering, genbrug, forbrænding), transport af varer, transmission og distributionstab fra el-aktiviteter. Disse udledninger er ikke påkrævet at medregne iflg. GHG-Protokollen.

 

Standarden og et udvidet klimaregnskab

GHG Protokollen anbefaler virksomheder at medtage scope 1 og 2 i klimaregnskabet. Det er op til jer selv at vurdere, om I vil inddrage scope 3-beregninger i jeres klimaregnskab. For mange virksomheder kan det være et stort arbejde at indsamle datamateriale som scope 3 kræver. Ofte ligger størstedelen af virksomhedens CO2-udledninger i scope 3 og derfor ligger også det største reduktionspotentiale i scope 3. Mange virksomheder har erfaret, at CO2-reduktioner relateret til scope 3, er ”lettere” at opnå set i forhold til scope 1 og 2.

 

Siden er opdateret d. 21/11-2014

 

 

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.