Afgrænsning

Afgrænsning af virksomheden

En organisatorisk afgrænsning

Ved at udarbejde en organisatorisk afgrænsning af jeres virksomheds forretninger og handlinger bliver det muligt at afgøre hvilket ansvar I har for at medregne CO2-udledninger. Det er ikke kun i forbindelse med jeres virksomhed, men også hvis I har andel i ejerskab over andre CO2-udledende virksomheder, det kan være aktieandele, joint venture eller lign.

 

Den organisatoriske afgrænsning

For virksomheder, der har datterselskaber eller indgår i joint ventures, kan det være en udfordring at afgrænse virksomhedens organisation – dvs. afgøre, hvilke enheder eller dele af virksomheden, der skal med i beregningen.

 

Ifølge GHG Protokollen kan virksomheder afgrænse sig på to måder:

 

Ejerandel (equity share): hvor I opgør jeres klimaregnskab ud fra, hvor meget jeres virksomhed ejer af en given produktion eller anden virksomhed. Det vil sige, at jeres virksomheds andel i den anden virksomheds CO2-udledning beregnes ud fra jeres aktieandel i den anden virksomhed. Opgørelsesformen er sammenlignelig med de principper, der bruges til almindelig finansiel rapportering.

 

Kontrol: Ud fra denne afgrænsning fordeles den anden virksomheds CO2-udledninger i forhold til graden af økonomisk kontrol eller operationel kontrol over en anden virksomheds produktion eller adfærd. Det vil sige, at jeres virksomhed skal have medbestemmelse i virksomheden for at inkludere deres CO2-udledning. Der kan yderligere skelnes mellem funktionel kontrol og finansiel kontrol. I praksis er finansiel kontrol en mere lempelig måde at afgrænse virksomheden end ejerandelsmetoden.

 

For mere information om afgrænsning af virksomhedsorganisation se The Greenhouse Gas Protocol s. 16

 

Siden er opdateret d. 21/11-2014

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.