Talgrundlaget

Talgrundlaget

Talgrundlaget

CO2-beregnerens resultater er baseret på en række emissionsfaktorer. Emissionsfaktorerne stammer fra forskellige referencer som beskrevet nedenfor.

 

Emissionsfaktorerne og referencerne kan downloades i et Excel-dokument, hvis du klikker på ”vis rapport” under beregningsoversigten. Dette dokument kan vedlægges jeres CO2-beregning eller klimaregnskab som dokumentation.

 

>Scope 1

 

>Scope 2

 

>Scope 3

 

Har du spørgsmål omkring Scope 2 værdierne for el og fjernvarme, kan du kontakte

 

Energinet.dk

Christian Friberg B. Nielsen

Tlf. 23338827

E-mail. CFN(-)at(-)energinet.dk

 

Har du spørgsmål til de afledte værdier, kan du kontakte

 

ThinkStep

Morten Kokborg

Tlf. 70203171

E-mail: morten.kokborg(-)at(-)thinkstep.com

 

 

Siden er opdateret d. 27/04-2017

 

 

 

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.