Energieffektivisering

Energieffektivisering

Danske virksomheder er blandt verdens mest energieffektive. Ikke desto mindre er der mange steder stadig et stort potentiale for CO2-reduktion og dermed for reduktion af el- og varmeregningen.

 

Der er to tilgange til reduktion af virksomhedens forbrug af el og varme:

• Investering i mere energieffektiv teknologi, som ofte - og især med de høje oliepriser - betaler sig tilbage på en meget kort årrække.

• Ændring af medarbejdernes adfærd og omgang med apparater og maskiner - hvilket ikke behøver at koste noget.

 

Klimakompasset giver gode råd til energieffektiviseringer inden for tre områder:

 

> Bygninger

> Kontorhold

> Produktion

 

Råd og vejledning fra energiselskaberne

 

I kan søge råd og vejledning om energieffektivisering hos en række energiselskaber. Energiselskaberne kan under visse omstændigheder give tilskud i forbindelse med realisering af energibesparelserne.

 

Derudover tilbyder Energi Service Company (ESCO) en energieffektiviseringsydelse, hvor de står for alt lige fra indledende analyse, design af løsning, finansiering, installation af løsning og til selve driften. Hvis projektet ikke opnår de garanterede energibesparelser, kompenserer ESCO virksomheden differencen.

 

Udvidelse af regnemodel kan gavne danske eksportvirksomheder

Energistyrelsen har lanceret en ny og forbedret version af deres såkaldte LCoE Calculator. Eksempelvis kan værktøjet nu give svar på, om det bedst kan betale sig at installere solceller til at producere vedvarende energi eller installere energieffektive termostater, der kan reducere energiforbruget.

 

I forbindelse med COP21 i Paris sidste år lancerede Energistyrelsen LCoE Calculatoren. Det er et værktøj, som kan beregne samfundsøkonomien i grønnere løsninger ift. konventionelle løsninger, når man også inddrager miljø- og klimaeffekterne.

 

Værktøjet er nu blevet udvidet til også at omfatte energieffektive løsninger – til gavn for danske virksomheder, der har specialiseret sig på dette felt. Resultatet er, at danske virksomheder kan få bedre muligheder for at beregne de samfundsøkonomiske gevinster ved at implementere energieffektive løsninger.

 

Værktøjet kan både benyttes af virksomheder og udenlandske myndigheder, gør det muligt at sammenligne prisen på, hvor meget det vil koste at udbygge energiforsyningen med prisen på, hvor meget det vil koste at reducere energiforbruget ved at øge energieffektiviteten.

 

Ifølge Energistyrelsen vil udvidelsen af deres LCoE Calculator bidrage til at styrke konkurrenceevnen blandt danske virksomheder af energieffektive løsninger. Værktøjet giver dels virksomhederne mulighed for at belyse de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved at implementere deres energieffektive produkter og løsninger på de enkelte eksportmarkeder, og dels udenlandske myndigheder et mere komplet billede af de muligheder de har for at gøre deres energisektor og energiforbrug mere bæredygtig.

 

Læs hele pressemeddelelsen fra Energistyrelsen og om regnemodellen LCoE Calculator

 

Læs mere om LCoE - regnemodellen

 

www.energiledelse.com findes der en vejledning om, hvordan virksomheder kan gå systematisk til værks ved energieffektivisering.

 

www.energiguiden.dk kan I finde konkrete råd og eksempler på energibesparelser i mange forskellige typer virksomheder.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.