CO2-Neutral el og varme

CO2-Neutral el og varme

CO2-Neutral el og varme

Virksomheden har flere muligheder for at omlægge sin forsyning af el og varme, så den i højere grad baserer sig på vedvarende energi, men det er vigtigt at gøre sig helt klart, om det reelt har nogen effekt på den samlede CO2-udledning.

 

Der findes grundlæggende to forskellige muligheder, hvis man vil omlægge sin forsyning af el og varme, så det resulterer i mindre CO2-udledning

 

Indkøb af CO2-neutral elektricitet (grøn strøm)

Egen produktion af vedvarende energi

 

I begge tilfælde skal man naturligvis analysere ganske nøje i hvilket omfang, det reelt har nogen effekt på den samlede CO2-udledning.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.