Transport

Transport

Transport af mennesker, udstyr og produkter er forbundet med et stort energiforbrug og udledning af drivhusgasser.

 

Transport er en vigtig del af de fleste virksomheders CO2-aftryk. Faktisk tegner transport sig for ca. 20 pct. af den samlede udledning af drivhusgasser i EU. I de 20 pct. er energiforbrug til produktion og udbygning af infrastruktur ikke medregnet. I Danmark tegner transportsektoren sig for ca. 30 pct. af CO2-udledningerne (2010).

 

På Klimakompasset deles transportaktiviteter i tre områder:

 

Transport i egne eller leasede transportmidler. Transporten kan både omfatte varer og personer.

 

Medarbejdertransport - transport i offentlige transportmidler, fly, taxa og køretøjer, der ikke ejes eller leases af virksomheden. Under medarbejdertransport er der især tale om ansattes forretningsrejser og medarbejders pendling til og fra arbejde.

 

Varetransportydelser – dvs. købt varetransport i transportmidler, som ikke ejes af virksomheden fx tog, fly, skibe og lastbiler.

 

Netop ejerskabet af transportmidler påvirker virksomhedens muligheder for at reducere sit CO2-aftryk fra transport. Mulighederne for at reducere CO2-aftrykket kan f.eks. afhænge af, om man kører varer rundt i egne biler, eller om man lader et transportfirma tage sig af det.

 

Få mere inspiration på DI Transport, hvor du også kan få flere råd og vejledninger til hvordan du kan reducere CO2 udledningen samt læse virksomhedscases.

 

Kilder:

Energistyrelsen, Energistatistik 2010

Energistyrelsen, Potentialevurdering, 2004

Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 442, 2007

www.eu-transport.org

 

Siden er opdateret d. 5/12-2011

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.