Råvarer

Råvarer og materialer

Råvarer og materialer

I bestræbelserne på at reducere virksomhedens samlede klimapåvirkning, kan det være en god idé at se på mulighederne for:

 

At reducere forbruget af materialer, som bliver fremstillet ved processer, der udleder mange drivhusgasser

 

At finde leverandører, der er opmærksomme på nye metoder til udvinding af råvarer, som har en lavere udledninger af CO2 og andre drivhusgasser.

 

At anvende alternative materialer med en mindre CO2-udledning. I den forbindelse er det en god ide, at udarbejde en livscyklusvurdering (LCA) af de forskellige materialer. En LCA sammenligner CO2-udledninger i produktionsfasen, i brugsfasen og i bortskaffelsesfasen og kan hjælpe virksomheden med at vælge de bedste materialer. Få mere information ved det danske LCA Center.

 

> For livscyklusanalyse se www.lca-center.dk

 

Reduktionspotentiale

I nedenstående tabel kan I se forskellen på CO2-udledningen ved enkelte nye (jomfruelige) råvarer overfor genindvundne råvarer. Det fremgår af tabellen, at der er store besparelser at hente ved genvinding:

 

Picture: Råvarer

Kilde: Ren viden, april 2008.

 

Hvordan kommer I i gang?

Eget forbrug af råvarer som fx træ, metal m.v. For at danne jer et overblik over eventuelle CO2 besparelser I forbindelse med jeres eget forbrug af råvarer, kan I vælge at lave en arbejdsgruppe, der består af indkøber(ne) og den, som er ansvarlig for virksomhedens energiforbrug/klimapåvirkning. De kan finde frem til, hvilke områder I kan satse på.

 

Leverandørers forbrug af råvarer

I kan starte med at tage en dialog med jeres leverandører. Det kan være, at de allerede har gjort sig overvejelser eller taget skridt inden for området.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.