Leverandørkæden

Leverandørkæden

Der er flere og flere virksomheder, der, som led i deres klimastrategi, samarbejder med underleverandører om CO2-reduktioner.

 

Det er ofte muligt at opnå yderligere reduktioner i CO2-aftrykket med færre ekstra-omkostninger og investeringer i leverandørkæden end på egen virksomhed.

 

Reduktionspotentialet afhænger af flere elementer, herunder:

 

• Hvilke produkter/ydelser og leverancer er I afhængige af?

• Hvor i verden bliver de enkelte komponenter og råvarer produceret (transport og lokal energiproduktion)?

• Hvordan bliver de produceret (hvilke produktionsprocesser anvendes)?

• Er der mulighed for alternativ leverance eller leverandør?

 

Hvordan kommer I i gang?

Samarbejde med leverandører om beregning af CO2-udledninger og CO2-reduktioner minder meget om almindelig leverandørstyring. Hvis I allerede har et leverandørstyringssystem med et sæt etiske retningslinjer (code of conduct), kan I forholdsvis nemt tilføje klimapåvirkninger, som et parameter under miljø.

 

Hvis I ikke har et leverandørstyringssystem, kan I finde råd og vejledning på CSR-kompasset. Det kan være et omfattende arbejde alt efter, hvor stor leverandørbasen er.

 

Det kan ligeledes være vanskeligt for mindre virksomheder at stille krav til store leverandører eller leverandører, hvor I kun aftager en meget lille del af den samlede produktion. Derfor kan det være en god ide at indgå i et samarbejde med branchen.

 

Her er nogle eksempler på, hvilke krav der kan stilles til leverandøren:

 

• Leverandøren overholder regulering vedrørende energiforbrug og emissioner af de 6 drivhusgasser, der er omfattet Kyoto-protokollen

• Leverandøren måler og dokumenterer udledningen af drivhusgasset og energiforbrug

• Leverandøren har opstillet reduktionsmål for udledning af drivhusgasser og energiforbrug

• Leverandøren har opstillet mål for forbrug af vedvarende energi for at reducere brugen af fossile brændstoffer

• Leverandøren har en handlingsplan for at møde reduktionsmålene

 

Jeres leverandører kan reducere CO2 og andre drivhusgasser gennem mange af de samme aktiviteter, som er beskrevet under Energieffektivisering og Transport. Ved at stille krav til leverandøren har I også indflydelse på om, der sker noget.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.