Produktudvikling

Produktudvikling

Ved at gøre energiforbrug til en vigtig parameter i produktudviklingen, kan virksomheden reducere den udledning, der finder sted, når kunderne anvender produkterne. Derudover kan virksomheden reducere produktets CO2-aftryk ved at vælge materialer, der i sin livscyklus udleder mindre CO2.

 

Det kan være relevant at produktudvikle med henblik på CO2-reduktion, når der er tale om:

 

• Energiforbrugende produkter, som for eksempel elektriske apparater og biler og andre produkter, der har stor betydning på forbruget af energi, som f.eks. vinduer, isoleringsmateriale og vaskepulver til koldvask.

• Produkter, som indeholder materialer/komponenter, der giver CO2-emissioner enten i udvindelsesfasen eller bortskaffelsesfasen.

Reduktionspotentiale

 

Reduktionspotentialet afhænger helt af virksomhedens produkt. Med innovationer, der allerede er på markedet, er der et stort energibesparelses- og CO2-reduktionspotentiale ved anvendelse af for eksempel energieffektive hårde hvidevarer og IT udstyr.

 

Ifølge Energistyrelsen kan energiforbruget reduceres 5-25 pct. i danske husstande ved køb af energieffektive apparater og belysning. . Det vurderes, at der i 2015 kan spares yderligere 25-60 pct. pga. nye innovationer.

 

Hvordan kommer I i gang?

Nedenfor er en række forslag til, hvordan I kan reducere klimapåvirkningen ved anvendelsen af jeres produkt. Det kan fx være ved at lave mere energieffektive produkter eller informere jeres kunders om den optimale anvendelse af jeres produkter:

 

LCA – livscyklus vurderinger (LCA)

Man kan bruge en LCA til at identificere, hvor i produktets livscyklus, det er den største klimapåvirkning. Læs mere om LCA i linket til højre.

 

EU’s energimærkning A-G

EU har en obligatorisk energimærkningsordning, der gælder for hårde hvidevarer, elpærer og biler. Den angiver på en skala fra A til G, hvor energieffektivt apparatet er. EU Kommissionen arbejder på at udvide ordningen ti at omfatte andre produktgrupper med både indirekte og direkte energiforbrug.

 

Informationskampagner

Enkelte virksomheder er begyndt at lave informationskampagner om, hvorledes man anvender deres produkt til fordel for både kunder og klimaet. Det er vigtigt, at kunden anvender jeres produkt således, at alle produktets fordele udnyttes.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.