CO2-kvoter

Køb af CO2-kvoter

Køb af CO2-kvoter

Køb af CO2-kvoter er en måde at kompensere for virksomhedens udledning af drivhusgasser

 

Der kan være flere grunde til at en virksomhed benytter sig af kvotehandel.

 

For kvotebelagte virksomheder, der er pålagt at reducere deres drivhusgasudslip, kan det være nødvendigt at købe CO2-kvoter for at opnå den påkrævede reduktion. Kvotebelagte virksomheder kan også vælge at købe CO2-kvoter ud fra en cost-benefit betragtning hvis en reduktion af egen direkte udledning ganske enkelt er meget dyrere end en tilsvarende reduktion ved køb af en CO2-kvote.

 

For ikke-kvotebelagte virksomheder, der ønsker at reducere deres klimapåvirkning, kan kvotehandel ses som det ekstra værktøj, der skal til for at nå deres mål. Det kan være en aktivitet, som virksomheden ikke kan eller vil skære i, såsom forretningsrejser, og vælger så at off-sette den aktivitet ved køb af CO2-kvoter. Det kan også være, at de klimainitiativer en virksomhed har iværksat først får effekt på længere sigt, og derfor vælger virksomheden at offsette, den udledning de ikke kan reducere på kort sigt.

 

Forskellige typer af CO2-kvoter

Der er overordnet tre forskellige typer CO2-kvoter:

 

EU’s CO2-kvoter, også kaldet EUA’er, (EU Allowances) er de kvoter, der bliver handlet i EU's kvotehandelssystem. Her bliver ca. 11.000 virksomheder tildelt en ret til at udlede CO2, og de skal dokumentere, at de ikke udleder mere, end hvad de har ret til, enten ved at sørge for at have tilstrækkeligt med EU-kvoter eller have FN-kvoter, som beskrevet nedenfor

 

FN's CO2-kvoter kommer fra godkendte projekter indenfor Kyoto protokollens to fleksible mekanismer: CDM (Clean Development Mechanism) og JI (Joint Implementation)

 

VER CO2-kvoter (Verified Emission Reduction) står uden for EU's og FN’s kvotehandelssystem. VER har derfor ikke været igennem den samme certificeringsproces, som de andre kvoter. Der har dog typisk en 3. part til at verificere at projektet også har medført den påståede CO2-reduktion. Denne 3. part behøver dog ikke at være akkrediteret af FN og EU

 

Hvordan kommer I i gang?

Hvis I vil handle med kvoter inden for EU’s kvotehandelssystem, kan du se en oversigt over kvotebørserne under menupunktet:

 

>EU's kvotehandelssystem.

 

For at handle med FN-godkendte kvoter fra JI og CDM projekter og VER kvoter er det vigtigt at gøre sig klart, hvilken type projekter I vil købe kvoter fra. Det kan være alt inden for vedvarende energi, energieffektivisering, projekter, hvor der bliver plantet ny skov mm. Derefter bør man identificere en række virksomheder, som sælger kvoter.

 

Ved køb af VER'er er det også vigtigt at undersøge hvem, der er ekstern auditor for virksomhederne. Her kan prisen også variere meget. Det er vigtig at være opmærksom på, at der ligger en signalværdi i de forskellige typer projekter, og at prisen også afspejler kvotens kvalitet, og hvilken kontrolproces projektet har været igennem.

 

For yderligere information om handel med FN og VER kvoter se:

 

>Afsnittet Standarder for FN og VERs kvoter.

>Liste af virksomheder der handler med kvoter samt en prisoversigt på kvoterne.

 

 

Vigtige overvejelser om sikkerhed og effekt

Ved handel af kvoter på EU's kvotemarked og af de FN-godkendte kvoter, har virksomheden en garanti for at kvoten også har medført den reduktion som købes. På EU's og FN's kvotemarked har alle kvoterne været igennem en pålagt certificeringsproces, der nyder politisk opbakning gennem EU og/eller FN. Det giver sikkerhed for, at CO2 kvoterne også har medført den reduktion, som de står for.

 

Ved handel med VERer er der ikke den samme sikkerhed. Derfor er det også ekstra vigtigt at undersøge markedet grundigt og sikre sig, at der er en ekstern auditor som garant for CO2-kvoten. Et andet usikkerhedselement er risikoen for, at den samme CO2-kvote er solgt flere gange.

 

Effekt af kvotekøb

Ved køb af EU-kvoter vil en virksomhed derigennem øge incitamentet til at reducere CO2-udledningen indenfor EU's grænser.

 

Ved køb af FN-godkendte kvoter fra JI og CDM projekter vil virksomheden derigennem støtte den reducerede udledning jævnfør projektet og støtte udviklingen i det område projektet er gennemført. De FN'godkendte kvoter er de kvoter lande, som har bundet sig til en CO2-reduktion i Kyoto protokollen, kan købe, for derved at opnå deres målsætning.

 

Køb af VER'er har ingen indflydelse på EU's kvotehandel eller landenes opfyldelse af Kyoto protokollens mål. Derimod kan det betragtes som et sponsorat af et projekt, der gerne skulle have medført en reduktion i den globale CO2-udledning.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.