3. Analysér

Trin 3: Analyser virksomhedens klimapåvirkning

Trin 3: Analysér virksomhedens klimapåvirkning

For at optimere jeres klimastrategi, er det nødvendigt at have et overblik over virksomhedens klimapåvirkning.

 

Ofte er der to grunde til at virksomheder ønsker at beregne deres drivhusgasudslip:

 

• Virksomheden ønsker at lave en strategi for drivhusgasreduktion, som prioriterer de områder, hvor virksomhedens klimapåvirkning er størst.

 

• Virksomhedens, investorer og andre hovedinteressenter ønsker information om virksomhedens klimapåvirkning.

 

Beregn udslip via Klimakompasset

Ved hjælp af den CO2-beregner, der ligger på klimakompasset.dk, kan I beregne det udslip af drivhusgasser, der stammer fra eller kan relateres til jeres virksomhed.

 

Der skelnes på Klimakompasset imellem et standard klimaregnskab og et udvidet klimaregnskab.

 

Et standard klimaregnskab indeholder information om virksomhedens direkte udledninger herunder:

 

• Virksomhedens produktion

• Forbrug af fossile brændstoffer og kemiske processer i virksomheden

• Indkøb af el og varme

• Egne og leasede transportmidler

 

Et udvidet klimaregnskab indeholder udledninger, fra både virksomheden (standard klimaregnskab) og fra aktiviteter som kan relateres til virksomheden:

 

• Indkøbte materialer

• Håndtering af affald

• Outsourcing

• Produktanvendelse

 

Få virksomheder, har alle relevante data tilgængelige som er fuldstændigt pålidelige. Det bør dog ikke afholde jer fra at lave et klimaregnskab. Selv i de tilfælde, hvor der er stor usikkerhed omkring beregningerne, kan en opgørelse over virksomhedens CO2-udledning være et uvurderligt redskab, når I skal udvælge de områder, I vil prioritere først i jeres klimastrategi.

 

Trods stor usikkerhed omkring beregningerne kan de hjælpe til med at prioritere jeres klimastrategi til de vigtigste områder, for at reducere jeres drivhusgasudledning.

 

Picture: 3. Analysér

Picture: 3. Analysér

Picture: 3. Analysér

Siden er opdateret d. 6/11-2014

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.