5. Handlingsplan

Trin 5: Udarbejd en handlingsplan

Trin 5: Udarbejd en handlingsplan

En central del af klimastrategien, er at udarbejde en handlingsplan, som beskriver virksomhedens konkrete initiativer på klimaområdet.

 

En handlingsplan er et redskab til at styre og strukturere arbejdet mod at nå de opstillede klimamål. Det indebærer bl.a. andet at I beskriver de prioriterede initiativer, herunder relevante deadlines og ansvarshavende medarbejder/funktioner.

Picture: 5. Handlingsplan

 

En central del af klimastrategien, er at udarbejde en handlingsplan, som beskriver virksomhedens konkrete initiativer på klimaområdet.

 

En handlingsplan er et redskab til at styre og strukturere arbejdet mod at nå de opstillede klimamål. Det indebærer bl.a. andet at I beskriver de prioriterede initiativer, herunder relevante deadlines og ansvarshavende medarbejder/funktioner.

 

Opnå reduktioner

En handlingsplan kan bestå af nogle enkelte tiltag, der har til formål at effektivisere virksomhedens forbrug af el og varme. Den kan også være mere omfattende og inkludere, transport af varer og CO2 udledning hos leve-randører og kunder samt medarbejdernes rejser.

 

Hvilke tiltag bør vi prioritere?

I udvælgelsen af de konkrete initiativer kan I f.eks. bruge et eller flere af de følgende kriterier:

 

• Forventet CO2-reduktion

• Forventede investeringer

• Forventet tilbagebetalingstid på investeringer

• Kundernes og investorernes forventninger

• Mulighed for at få positiv omtale i medierne

• Forventede ressourcer til rådighed

 

Hvordan kan I kommunikere om jeres indsats?

Som led i handlingsplanen bør I overveje, hvordan I vil kommunikere om jeres klimastrategi eksternt.

Inspiration til det findes under Klimakompassets afsnit om klimakommunikation.

 

Intern kommunikation er også vigtig, da det i høj grad kan bidrage til at sikre videndeling, ejerskab og motiva-tion hos jeres ansatte. Som et mere ambitiøst skridt, kan I overveje om klimatræning af virksomhedens med-arbejdere er mulig og samtidig være til gavn.

 

Siden er opdateret d. 6/11-2014

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.