6. Implementer

Trin 6: Implementer klimastrategien

Trin 6: Implementer klimastrategien

Næste trin er at implementere jeres klimastrategi. For at sikre en god implementering kan følgende hjælpe i implementeringen af jeres virksomheds klimastrategi.

 

Koordinering af aktiviteter

Det er vigtigt, at den klimaansvarlige person eller afdeling sikrer, at den nødvendige koordinering finder sted, fordi ansvaret for at implementere klimastrategien i praksis ligger hos forskellige medarbejdere på tværs af virksomheden.

Picture: 6. Implementer

 

Kapacitetsopbygning

Det kan være nødvendigt at opgradere både ledelsens og medarbejdernes viden om drivhusgasbesparelser igennem eksempelvis intern træning eller ekstern træning og erfaringsudveksling mellem afdelinger.

Hvis virksomheden ikke selv har mulighed for at gennemføre den interne træning, kan I få en oversigt over nogle af de services, der er til rådighed hos medlemmer af Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI).

 

Udbred kendskab og skab incitament

En række tiltag kan bidrage til at udbrede kendskabet til strategien og skabe incitament til at arbejde for at nå de erklærede mål. Det kan for eksempel være:

 

•Afdelingsspecifikke målsætninger

Det kan være en god ide at fastlægge målsætninger for de enkelte afdelinger i samarbejde med de enkelte afdelingschefer. Dermed kan I gennemføre en løbende måling af, om hver afdeling opfylder sin målsætning. En målsætning kan for eksempel være, at en afdeling skal begrænse sit forbrug af elektricitet med 1 pct. per måned.

 

•Individuelle målsætninger

Det kan være en fordel at udvikle individuelle målsætninger for de enkelte chefer og ansatte. Målene kan indarbejdes i medarbejdernes resultatkontrakter og gennemgås ved medarbejdersamtaler. En målsætning kan være, at logistikmedarbejderen skal køre 500 meter længere på literen inden udgangen af året.

 

•Anerkendelse

De medarbejdere og afdelinger, der gør en stor indsats for at implementere klimastrategien, kan ledelsen anerkende ved at gøre opmærksom på medarbejdernes indsats i forskellige anledninger. Det kan også være en pris eller positiv omtale på virksomhedens intranet eller hjemmeside.

Enkelte virksomheder har ligefrem valgt at etablere en særlig bonusordning, der er knyttet til energieffektiviseringer og reduktion af drivhusgasser.

 

•Interne konkurrencer

Lav en konkurrence imellem forskellige afdelinger om, hvor meget energi de kan spare inden for et bestemt tidsrum. Den afdeling, der sparer mest energi i forhold til sit forbrug, kan f.eks. vinde en pris.

 

Siden er opdateret d. 6/11-2014

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.