7. Evaluer

Trin 7: Evaluer implementeringen

Trin 7: Evaluer implementeringen

Når I som virksomhed har opstillet jeres reduktionsmål for drivhusgasser og offentliggjort målene, bør I løbende vurdere om reduktionsmålene ser ud til at blive indfriet. Her bør den/de klimaansvarlige følge op på fremskridt og sikre at strategien gennemføres i hele virksomheden.

 

Opstil delmål og lav løbende målinger

For at vurdere om virksomheden lever op til sin målsætning, er det en god ide at opstille delmål eller indikatorer, som virksomheden løbende kan måle sin indsats i forhold til. Hvis målsætningen er urealistisk, vil det blive opdaget, og virksomheden kan revurdere sin målsætning.

 

Revider handlingsplanen

Det kan være en god ide at revidere virksomhedens handlingsplan med jævne mellemrum - for eksempel hvert halve år. På den måde sikrer I, at handlingsplanen er relevant i forhold til virksomhedens målsætninger og ændrede forhold.

 

Siden er opdateret d. 11/11-2014

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.