Klimakommunikation

Denne mappe er en overmappe, for kategorien "Klimakommunikation." Alt hvad der eksisterer i denne mappe har noget at gøre med klimakommunikation

Klimakommunikation

Enhver klimastrategi kan med fordel indeholde en plan for, hvordan og hvor meget I vil gøre jeres interessenter opmærksom på virksomhedens arbejde med klima.

 

Klimakommunikation handler om at oplyse jeres kunder, investorer, medarbejdere og andre interessenter om virksomhedens klimapåvirkning og om at fortælle, hvordan virksomheden arbejder med CO2-reduktioner. Hvis I undlader at gøre opmærksom på de klimainitiativer, I sætter i gang, vil I ofte ikke udnytte alle de forretningsmæssige fordele ved at arbejde med klima.

 

På en række undersider kan du få inspiration til de indledende overvejelser om, hvordan og hvor meget I vil fortælle om virksomhedens klimastrategi. Du kan læse om de følgende emner:

 

Siden er opdateret d. 23/3-2010

 

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.