Fordele

Fordele ved klimakommunikation

Fordele ved klimakommunikation

Det kan styrke virksomhedens omdømme at være åben omkring virksomhedens klimapåvirkning og at kommunikere aktivt om de initiativer I iværksætter.

 

Mange virksomheder har stadig en reaktiv kommunikationsstrategi på klimaområdet. Det indebærer, at man kun redegør for virksomhedens klimapåvirkning i det omfang, virksomheden er juridisk forpligtet til det (efter f.eks. Loven om Grønne Regnskaber), eller når der er journalister, som selv henvender sig til virksomheden.

 

Fordele ved proaktiv kommunikation

En mere proaktiv kommunikationsstrategi kan imidlertid give en række fordele:

 

• Virksomheden kan opbygge legitimitet og goodwill - og måske forebygge kritik.

• Det giver stolte og engagerede medarbejdere, når virksomheden bliver omtalt positivt i pressen, i branchen - og måske blandt familie, venner og bekendte.

• Virksomheden kan adskille sig fra konkurrenter, der ikke fortæller om deres indsats for klimaet, og på sigt styrke efterspørgslen efter virksomhedens produkter.

• Det kan gøre jeres virksomhed ekstra interessant for potentielle investorer, hvis de kan se, at I har taget højde for de risici og muligheder, som klimaudfordringen indebærer.

 

Åbenhed kan forebygge kritik

Det er typisk virksomheder, som har en positiv historie at fortælle, der vælger en proaktiv kommunikationsstrategi. Hvis jeres virksomhed udvikler meget energieffektive produkter, er det for eksempel helt oplagt at bruge det som et aktiv i jeres markedsføring.

 

Hvis jeres virksomhed er i en branche, der er særligt udsat for kritik på grund af højt energiforbrug og udledning af CO2 og andre drivhusgasser, kan det dog også være en god idé at kommunikere proaktivt om klima. Hvis I offentligt anerkender, at virksomheden er en del af problemet og samtidig påpeger de tiltag, virksomheden har igangsat, kan I have held med at tage brodden af eventuel kritik og forebygge dårlig omtale.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.