Valg af målgrupper

Valg af målgrupper

Et af de vigtigste elementer i en kommunikationsstrategi er at fastlægge de primære målgrupper for virksomhedens kommunikation - og at beslutte sig for de kommunikationskanaler, man vil benytte.

 

For at kunne udvælge de primære målgrupper, er det vigtigt at få skabt et overblik over virksomhedens interessenter og deres krav, forventninger og ønsker til virksomhedens arbejde med klima.

 

Hvis du ikke i forvejen kender de forskellige interessenters forventninger til virksomheders arbejde med klima, kan I indlede en dialog om emnet, og måske ligefrem involvere nogle af dem aktivt i prioriteringen af jeres aktiviteter.

 

Hver målgruppe har sine egne prioriteter

En interessentanalyse vil typisk vise, at forskellige ting er relevante for forskellige målgrupper.

 

• Private forbrugere lægger i stigende grad vægt på, om virksomheden er kendt for at have en grøn profil, og om dens produkter virker mere klimavenlige end konkurrenternes.

• For medarbejderne handler det om at kunne være stolt af sin arbejdsplads og det er derfor vigtigt, at virksomheden kan illustrere, hvordan arbejdet med klima harmonerer med medarbejdernes personlige værdier og etik.

• I forhold til virksomhedens erhvervskunder handler det om at vise, at der er taget højde for de væsentligste omdømmemæssige risici. Som leverandører kan man blive en belastning for kunderne, hvis man bliver kendt som en samfundsskadelig virksomhed.

• For mange investorer er det vigtigt, at virksomheden kan demonstrere, at den har taget højde for de muligheder og risici, som klimaforandringerne på lang sigt medfører.

 

Kommunikationskanaler og budskaber tilpasses målgruppen

Valget af målgruppe har samtidig stor betydning for, hvilke medier og kommunikationskanaler, der er mest hensigtsmæssige at benytte.

 

De fleste virksomheder kan med fordel udnytte de medier, som allerede anvendes i kontakten med for eksempel kunder og medarbejdere, til at fortælle om arbejdet med klima. Det kan være alt fra produktkataloget til intranettet.

 

Klimaarbejdet kan dog også give anledning til at tage andre kanaler i brug afhængig af budskab og målgruppe. Nogle virksomheder bruger f.eks. jobannoncer til at illustrere for kommende medarbejdere, at virksomheden er engageret i kampen mod klimaforandringerne.

 

Selve indholdet af kommunikationen skal målrettes til den specifikke målgruppe og dennes prioriteter. Budskaberne skal være anderledes i produktkataloget end i jobannoncen.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.