Rapportering

Rapportering

Der findes en række forskellige muligheder, hvis virksomheder ønsker at lave en årsrapport med fokus på klima.

 

Flere og flere virksomheder udarbejder hvert år en rapport om de sociale og miljømæssige problemstillinger, som vedrører virksomheden, og nogle virksomheder inkluderer nu en særskilt passage om klimaudfordringen.

 

Det er især store og internationalt orienterede virksomheder, der har fokus på rapportering. Årsagen er typisk, at virksomhederne møder krav om større åbenhed fra dens investorer og andre hovedinteressenter.

 

Et stigende antal mindre virksomheder ser sig dog også nødsaget til, at rapportere om miljø og klima. Det gælder især virksomheder, der har store erhvervskunder, som stiller CSR krav til deres leverandører.

 

Klimarapporteringen kan f.eks. indgå i:

> Rapportering om samfundsansvar i årsregnskabet

> Ikke-finansielle regnskaber

> Grønne regnskaber

 

Rapporteringsstandarder

Der er udviklet en række internationale rapporteringsstandarder, som virksomheden kan følge, hvis den vil udarbejde en formel rapportering om sit klimaarbejde.

 

Global Reporting Initiative (GRI): Den mest udførlige rapporteringsstandard er fra Global Reporting Initiative. Det kan give virksomhedens kommunikation en høj grad af legitimitet, hvis virksomheden udarbejder en rapport efter denne standard, men det er også et særdeles omfattende og tidskrævende arbejde.

 

Carbon Disclosure Project (CDP) har udviklet en rapporteringsstandard specifikt på klimaområdet. Flere hundrede institutionelle investorer har tilsluttet sig CDP, og opfordrer virksomheder til at rapportere efter denne standard. Den har derfor vundet stor indflydelse på kort tid.

 

Regnskabsstandarder

Hvis virksomheden i forbindelse med rapporteringen ønsker at angive kvantitative mål for CO2 udledningen, kan den tage udgangspunkt i internationalt anerkendte regnskabsstandarder.

 

Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG protokollen): Dette er den mest udbredte regnskabsstandard til beregning af virksomhedens CO2 udledning. Ligeledes er det den, som Klimakompassets CO2-beregner baserer sig på.

 

ISO 14064-standarderne til udarbejdelse og verifikation af CO2-regnskaber. Standarderne baserer sig på GHG protokollen, men kan ydermere verificeres af eksterne parter.

 

Hvis du ønsker at beregne CO2-udledningen for enkelte produkter, kan du enten bruge standarderne ISO 14040 eller den engelske PAS 2050. De kræver begge, at du vurderer hele produktets livscyklus.

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.