Produktmærkning

Produktmærkning

For nogle virksomheder kan det være interessant at give forbrugerne særlig information om klimapåvirkningen af de produkter, som kunden køber – f.eks. via produktmærkning.

 

Produktmærkning foregår oftest på en af de to følgende måder:

 

• På emballagen informerer virksomheden om, hvor mange gram CO2 der bliver udledt til atmosfæren som konsekvens af fremstilling, transport, anvendelse og bortskaffelse af det pågældende produkt. Den type produktmærkning findes for eksempel på sko og støvler fra Timberland.

• Virksomheden dokumenterer, at produktet lever op til en række specifikke krav, og får derved lov til at anvende et produktmærke der skal vise, at varen er mere klimavenlig end andre lignende produkter.

 

Produktmærkning i Danmark

I Danmark findes endnu ikke et decideret CO2-mærke, men både det nordiske miljømærke Svanen og det europæiske miljømærke Blomsten indeholder kriterier omkring energiforbrug og dermed klimapåvirkning.

 

> Læs mere om Blomsten og Svanen

 

Produktmærkning i udlandet

På andre markeder findes der allerede CO2-mærkningsordninger, og der er sandsynligvis flere undervejs. I England arbejder Arla f.eks. på en mærkning, så forbrugeren kan se, hvor meget en liter mælk har belastet klimaet fra ko til køledisk.

 

> Læs om produktmærker i andre lande

 

Usikkerhed omkring produktmærkning

Beregninger bag produktmærkning er i langt de fleste tilfælde behæftet med enorm usikkerhed. Der er ofte meget store vanskeligheder forbundet med at lave estimater af de indirekte udslip knyttet til f.eks. råvareproduktion, outsourcing og transport. Det betyder, at troværdigheden af CO2-mærker ofte er til diskussion, og det skal virksomheden naturligvis være meget opmærksom på, hvis den overvejer at arbejde med produktmærkning.

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.