Andre gode råd

Andre gode råd om klimakommunikation

Andre gode råd

Her får du nogle forskellige anbefalinger om kommunikation, som kan tjene til inspiration, når I skal planlægge, hvordan og hvor meget I vil fortælle om virksomhedens klimaarbejde.

 

1. Tal sandt

Det kan give anledning til meget dårlig omtale, hvis virksomheden overdriver eller fortæller halve sandheder om sin klimapåvirkning og aktiviteter på området.

 

2. Vær åben og ærlig

Det er i de fleste tilfælde en fordel at være åben omkring virksomhedens påvirkning af klimaet. Åbenhed - også om dårlige sager - kan i nogle tilfælde forebygge kritik og dårlig omtale.

 

3. Fokusér på konkrete resultater

Det kan være nemmere for modtageren at huske og samtidig virke mere troværdigt, hvis virksomheden fortæller om konkrete resultater frem for udelukkende om intentioner eller kommende projekter.

 

Gør noget ud af at fortælle, hvad CO2-reduktionerne har betydet. Har det sparet omkostninger, optimeret processer, eller bidraget til et godt omdømme i lokalsamfundet? Der er ikke noget korrekt svar på, hvor længe eller omfattende virksomheden skal have arbejdet med klima, før budskaberne kan kommunikeres. Det skal virksomheden selv vurdere.

 

4. Brug eksempler og historier

Det er nemmere at kommunikere med eksempler og historier end med politikker, principper og strategier. Hvis virksomheden f.eks. har effektiviseret produktionen, glædet medarbejderne eller skaffet jer flere kunder - så fortæl hvilke konkrete tiltag, virksomheden har taget, og hvad de har betydet i praksis. Brug detaljerne og en fortælling ”fra det virkelige liv” til at gøre politikker, principper og strategier mere nærværende.

 

5. Relevans i en større sammenhæng

Sæt klimaaktiviteterne ind i en bredere samfundsmæssig sammenhæng, så modtageren kan se, at de er relevante. Fremhæv eksempelvis de globale klimaforandringer og virksomhedens direkte påvirkning af lokalsamfundet - eller beskriv, hvordan arbejdet med klimaaktiviteter har medført nye efterspurgte produkter samtidig med, at virksomheden bidrager til at afhjælpe de globale klimaproblemer.

 

6. Effektmåling

Det kan være værdifuldt for jeres virksomhed at evaluere, hvilken effekt jeres kommunikation har haft på modtageren. En god effektmåling hjælper jer med at målrette jeres arbejde med kommunikation af forskellige budskaber til forskellige målgrupper. Du kan evaluere effekten af jeres kommunikation på flere måder.

 

En simpel fremgangsmåde er at kontakte jeres hovedinteressenter direkte - eller få et konsulentbureau til det – og få dem til at give en vurdering af jeres indsats.

 

En mere avanceret effektmåling kan opnås ved at få et analyseinstitut til at foretage en undersøgelse af jeres samlede omdømme som ansvarlig miljøaktiv virksomhed.

 

Uanset metoden kan resultaterne af effektmålingen være gavnlig for jeres videre arbejde med kommunikation og kan være med til at understøtte prioriteringen af området.

 

7. Få andre til at støtte dit budskab

En mulig fremgangsmåde er at få jeres samarbejdspartnere til at fortælle om jeres klimaaktiviteter. Det kan styrke troværdigheden, hvis en samarbejdspartner, en myndighedsperson eller en miljøorganisation udtaler sig positivt om virksomhedens indsats på klimaområdet.

 

8. Deltag i relevante klimainitiativer

Ved at tilslutte sig et eller af flere af sådanne initiativer kan virksomheden udvise engagement og få et dybere kendskab til, hvad andre virksomheder gør på området. Et eksempel på et internationalt klimainitiativ, som virksomheder kan underskrive er ”Caring for Climate”-initiativ under FN’s Global Compact.

 

> Læs mere på Global Compacts hjemmeside

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.