Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

CO2-aftrykket der beregnes på klimakompasset er overordnet og har til formål at hjælpe virksomheder i gang med et klimaregnskab og initiativer for at reducere jeres drivhusgasudledninger.

 

Resultaterne af beregningerne giver en basal opgørelse af virksomhedens CO2-aftryk fra en række vigtige kilder til drivhusgasudledninger.

 

Det er ikke muligt at garantere, at beregningerne er fuldstændig nøjagtige og beregneren giver ikke en verifikation af de oplyste data og kilder.

Det beregnede CO2-aftryk er ikke i fuld overensstemmelse med kravene for ISO 14064 og bør ikke fremstilles som sådan.

 

Beregningerne kan heller ikke bruges som godkendelse af virksomheden eller dens aktiviteter.

 

Siden er opdateret d. 21/11-2014

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.