Alectia A/S

I ALECTIAs optik er det vigtigt at tænke klima sammen med øvrige miljøkrav. Forretningsmæssigt skal bæredygtighed på lang sigt sikre værdi for aktionærer og investorer ved at reducere risici. > Læs mere

Alectia A/S

I ALECTIAs optik er det vigtigt at tænke klima sammen med øvrige miljøkrav. Forretningsmæssigt skal bæredygtighed på lang sigt sikre værdi for aktionærer og investorer ved at reducere risici.

 

 

Services fra ALECTIA

I ALECTIAs optik er det vigtigt at tænke klima sammen med øvrige miljøkrav. Forretningsmæssigt skal bæredygtighed på lang sigt sikre værdi for aktionærer og investorer ved at reducere risici.

 

En stor del af ALECTIAs kompetencer omfatter energirådgivning med energioptimering inden for bygninger, produktion, distribution og driften af alle disse områder. ALECTIA tilbyder også hjælp med køb og salg af energibesparelser og CO2-kvoter. Desuden kan ALECTIA bistå med udarbejdelse af grønne regnskaber, CO2-footprint og lignende ikke finansielle rapporteringer.

 

Fremtidens klimavenlige erhvervsbyggeri

Det har igennem mange år været muligt at bygge klimavenligt, men efterspørgslen har ikke fulgt med kompetencerne. For kompetente ingeniører er det frustrerende, at gode løsninger ikke bliver anvendt. Derfor var det naturligt for rådgivningsgruppe ALECTIA at tage egen medicin, da den bestilte nyt kontordomicil i Kolding.

 

Det 4300 kvm. store kontordomicil bliver opført i lavenergiklasse 2, som bliver et myndighedskrav fra 2010. Alene på grund af bygningens udformning og isolering kan der skæres 25 pct. af energiforbruget. Det koster en lille smule mere omtanke, og der skal anvendes lidt ekstra isolering, men ekstraomkostningerne er tjent hjem på under et år.

 

Ved at reducere bygningens energiforbrug med 25 pct. er der tale om permanent lavere driftsøkonomi. Huset i Kolding udføres på almindelige markedsmæssige vilkår, og huslejen svarer til det almindelige niveau i området.

 

Et godt indeklima

Nogle virksomheder ønsker ikke at prøve at investere i lavenergi, fordi de frygter for dårligt indeklima. For 25 - 30 år siden var lavenergi huse ikke nødvendigvis udstyret med et behageligt indeklima. Men ALECTIA har i sin projektering sikret, at huset kan leve op til de skrappe krav, der skal til for at blive indeklima klasse 1.

 

Som en vidensbaseret virksomhed har ALECTIA A/S ikke råd til, at medarbejderne ikke kan yde deres bedste. Fra forskningen ved virksomheden, at et godt indeklima kan øge produktiviteten med op til 7 pct. og reducere sygefraværet. Derfor regner virksomheden også med, at deres nye kontordomicil i Kolding bliver en show case for fremtidens klimarigtige erhvervsbyggerier.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.