Force Technology

Force Technology tilbyder målrettety rådgivning inden for CO2-regnskab, CO2-reduktion og verifikation af CO2-regnskaber. > Læs mere

Force Technology

FORCE Technology, Division for Energi, Klima og Miljø.

 

Force Technology tilbyder målrettet rådgivning inden for:

 

CO2 regnskaber/Carbon Footprint

Hvor ligger de største CO2 belastninger i jeres virksomhed eller produktkæde? Dokumentation er en væsentlig forudsætning for at kunne sætte målrettet ind i forhold til CO2 reduktion - og dermed opnå den største effekt. I Afdeling for Anvendt Miljøvurdering beregner og dokumenterer vi udledningen af CO2 både for produkter, virksomheder, kommuner, aktiviteter og events.

 

CO2 Reduktion

Bygninger tegner sig for mellem 40-50 pct. af det samlede danske energiforbrug. Der er derfor væsentlige CO2 besparelser at hente ved energieffektiviseringer i bygninger. I Afdeling for Energi- og Bygningsrådgivning dokumenterer og rådgiver vi omkring energieffektivisering og –reduktion.

 

CO2 neutralitet

Har I en ambition om at være CO2 neutral? I Afdeling for Industrielle Processer hjælper vores eksperter med at opnå CO2-neutralitet ved at reducere udledningen af klimagasser så langt det er muligt og derefter opkøbe CO2-kvoter for den resterende udledning.

 

CO2 Verifikation

FORCE Certification verificerer både lovpligtige og frivillige CO2-regnskaber for en lang række virksomheder, som enten er underlagt ordningen om CO2-kvoter, eller som ønsker at være på forkant med udviklingen.

 

Og sidst men ikke mindst sikrer vi, at jeres kommunikation om CO2 udslip og indsatser hviler på et solidt fagligt grundlag.

 

Kontakt

FORCE Technology, Divisionen for Energi, Klima og Miljø på telefon 72 15 78 24.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.