2. Klimaansvarlig

Trin 2: Udpeg klimaansvarlig

Trin 2: Udpeg klimaansvarlig

Ledelsen kan med fordel udpege en eller flere personer, der er ansvarlig for at udarbejde, implementere, koordinere og evaluere jeres klimastrategi.

 

En tværgående arbejdsgruppe

Ofte har flere afdelinger eller funktioner i virksomheden, indflydelse på jeres klimapåvirkning. Afhængig af virksomhedens størrelse kan det derfor være en god ide at etablere en tværgående arbejdsgruppe eller i hvert fald have fokus på en løbende dialog på tværs af virksomheden.

 

Det kan for eksempel være relevant at inddrage de følgende

funktioner:

 

Produktion

I de fleste fremstillingsvirksomheder indgår energieffektivisering af produktionen som en vigtig del af klimastrategien. For at sikre, at der opstilles realistiske målsætninger, og at der er den nødvendige opbakning til implementering af strategien, er det derfor meget relevant at involvere en eller flere medarbejdere fra produktionen.

 

Produktudvikling

Består en del af virksomhedens klimastrategi i at gøre jeres produktportefølje mere energieffektiv eller reducere materialeforbruget, der indgår i fremstillingen af produkterne? I så fald kan det være relevant at inddrage medarbejdere med ansvar for produktudvikling og innovation.

 

Bygningsansvarlig

Den bygningsansvarlige kan være med til at lægge en strategi for, hvordan virksomheden kan begrænse energiforbruget i bygningerne, for eksempel vha. regulering af temperaturen eller øget isolering.

 

Økonomi / Finans

Det er relevant at involvere medarbejdere fra Økonomi / Finans med henblik på, at lægge et realistisk budget for implementering af klimastrategien og for at beregne tilbagebetalingstiden for eventuelle investeringer i energieffektiv teknologi.

 

Indkøb

Indkøbsfunktionen er relevant, hvis jeres virksomhed ønsker at arbejde for at begrænse den udledning af drivhusgasser, som forårsages af jeres underleverandører.

 

Salg og marketing

Salg og marketing kan især bidrage til at vurdere, hvordan virksomhedens klimastrategi kan bruges i markedsføringen over for kunderne.

For eksempel er det en mulighed, at reklamere for den drivhusgasreduktion kunderne kan opnå ved at købe jeres produkt frem for konkurrentens produkt.

 

Personale / HR

Involvering af personaleafdelingen kan være væsentligt for at engagere medarbejderne, motivere til at reducere virksomhedens CO2-udledning. Det kan for eksempel være ved, at de slukker for computer og lys, når de tager hjem.

 

Kommunikation

Kommunikationen af klimastrategien er en vigtig del af processen. Derfor er det en god ide at inddrage den kommunikationsansvarlige på et tidligt tidspunkt. På den måde kan I skabe sammenhæng imellem jeres kli-makommunikation og jeres øvrige kommunikation og markedsføring, både internt og eksternt.

 

Siden er opdateret d. 6/11-2014

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.