Læs mere

Læs mere

Læs debatindlæg af kommunikationsrådgiver

Sasha Amarasinha her:

 

> Klima kan kommunikeres

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.