Quickguide

Quickguide for mindre virksomheder

Her kan du få konkrete råd til hurtige CO2-reduktioner inden for din branche og en guide til at udarbejde en klimastrategi

 

Hvis I er en mindre virksomhed er det vigtigt at prioritere jeres indsats på klimaområdet. I behøver ikke sætte jer ind i alle områder på samme tid. Vælg de mest oplagte områder, som I mener giver størst gevinst – både for klimaet og for virksomheden.

 

> Læs om Quickguidens 7 trin for hvordan I udarbejder en klimastrategi.

 

Få gode råd om CO2-reduktioner i udvalgte brancher:

Tjekliste til mindre kontorer

Tjekliste til autoværksteder

Tjekliste til banker

Tjekliste til hoteller

Tjekliste til butikker med madvarer

Tjekliste til butikker uden madvarer

Tjekliste til restauranter

 

Hvad er en klimastrategi?

En klimastrategi beskriver de tiltag jeres virksomhed vil tage for at mindske udledningen af CO2. Det kan for eksempel være en ’sluk-lyset-kampagne’, indkøb af firmacyker og udstyr til videokonference som alternativer til transport, eller investering i energieffektive maskiner og elektronik.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.