Parterne bag klimakompasset

Parterne bag Klimakompasset

 

Picture: Parterne bag klimakompasset

Dansk Industri

 

DI er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 11.000 engagerede danske virksomheder. DI's medlemmer er både store og små højteknologiske virksomheder inden for fremstilling, service, viden og IT.

 

Alle virksomhederne har et fælles ønske om, at de gennem samfundsengagement og nyskabelse udvikler deres virksomhed til gavn for beskæftigelsen og velfærden i Danmark.

 

DI arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med dette udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra.

Picture: Parterne bag klimakompasset

 

Erhvervs og vækstministeriet, arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst.

 

I 2009 udarbejder den danske regering en erhvervsklimastrategi med det daværende Økonomi og Erhvervsministerie i spidsen.

Strategien tager udgangspunkt i analyser oplæg og anbefalinger fra et nedsat erhvervsklimapanel.

 

I strategien fremgår det, at der i fremtiden skal være et øget fokus på forretningsdrevet klimasansvar, hvor Klimakompasset i den forbindelse kan benyttes som facilitator for udarbejdelse og implementering af en klimastrategi i virksomheder.

Picture: Parterne bag klimakompasset

 

Erhvervsstyrelsen (ERST) er en styrelse under Økonomi- og Vækstministeriet.

 

Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for regeringens Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar og arbejder for at skabe bedre rammevilkår for, at danske virksomheder integrerer arbejdet med samfundsansvar i deres forretningsstrategi og kernekompetencer.

 

I regeringens Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015, peger Erhvervsstyrelsen på Klimakompasset som et værktøj, der kan styrke vejledningen og derigennem virksomheders muligheder for at integrere samfundsansvaret som en fast del af deres forretningsstrategi.

Picture: Parterne bag klimakompasset

Thinkstep AG er et strategisk konsulentbureau med fokus på udvikling af software og serviceydelser inden Life Cycle Assessment, carbon footprint, design of environment mm.

 

Thinkstep AG er særligt kendt for softwareprogrammerne SoFi og GaBi. GaBi er i CO2-beregneren anvendt til udarbejdelse af scope 3 modulerne: Affald og Indkøbte materialer. ntegrere samfundsansvaret som en fast del af deres forretningsstrategi.

Picture: Parterne bag klimakompasset

CO2-Beregneren

 

Website og system er udarbejdet af Miracle Projects A/S

 

Kontakt: Simon Clemen Pedersen

www.miracle.dk

 

Andre bidragsydere

 

Klimakompasset har desuden modtaget skriftlige bidrag og kommentarer fra en lang række andre bidragsydere. De har blandt andet bidraget med cases, viden om CO2-reduktioner, klimastrategier, klimakommunikation og klimaregnskaber.

 

DI og Erhvervsstyrelsen vil gerne takke disse bidragsydere, der blandt andet omfatter:

 

• Regeringens Erhvervsklimapanel

 

• Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling

 

• Rådgiverne Rambøll, Grontmij Carl Bro og PriceWaterhouseCoopers

 

• Københavns Kommune

 

• Marie Kraul, Specialist i klimakommunikation

 

• Mindre og større danske virksomheder

 

Siden er opdateret d. 26/11-2014

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.