Afledte værdier

Afledte værdier

De afledte værdier under Scope 3 er udledninger, der stammer fra udvinding af energiressourcer, fossile brændstoffer samt transmission og distribution af el og varme. Disse værdier er afledt af de informationer, der er blevet indtastet i Scope 1 eller Scope 2.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.