Opdatering af konstanter

Opdatering af konstanter

Emissionskonstanterne for el og fjernvarme for året 2016 er blevet opdateret.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.