Seneste opdateringer

Seneste opdateringer

9. november 2018: Scope 2 konstanter for el for året 2017 er opdateret.

 

1 maj 2017: Konstanter for el og fjernvarme for året 2016 er opdateret.

 

10 maj 2016: Konstanter for el og fjernvarme (herunder for de afledte værdier) for året 2015 er opdateret.

 

29 juni 2015: Konstanter for el og fjernvarme (herunder for de afledte værdier) for året 2014 er opdateret.

 

20. Maj 2014: Konstanter opdateret for procesrelaterede udledninger:

 

•Metan (CH4)

•Lattergas (N2O)

•Hydrofluorcarbon-134a (HFC134a)

•Svovlhexafluride (SF6)

 

Værdier er baseret på IPCC`s vurderingsrapport 5. GWP værdierne er beregnet på baggrund af en tidslig periode dækkende 100 år.

 

5 Maj 2014: Konstanter opdateret for Transport: S-tog og Metro.

 

Værdierne er baseret på udledninger fra året 2012 og er de senest tilgængelige.

Værdierne er beregnet af Transportministeriet linket til herunder

 

30 April 2014:Kontanter for el og fjernvarme (herunder for de afledte værdier) for året 2013 er opdateret.

 

Dette er en log over de opdateringer, der er lavet på CO2-beregneren samt større ændringer på hele websitet www.klimakompasset.dk. Opdateringer er i kronologisk rækkefølge.

 

Maj, 2013

Nye funktioner på Klimakompasset:: Se udviklingen af din virksomheds CO2-udledning på Klimakompasset

 

Efter feedback fra Klimakompassets brugere, er der udviklet nye funktioner i CO2-beregneren. Dette gælder:

 

• En sammenligningsfunktion, som giver dig mulighed for visuelt at se udviklingen af din virksomheds CO2-udledning. Fx kan en CO2-beregning for et år sammenlignes med andre år. På den måde overskuelliggøres udviklingen af CO2-udledningerne for din virksomhed. Med sammenligningsfunktionen kan du også oprette en beregning baseret på din virksomheds målsætning og på den måde vurdere hvordan CO2-udledningerne udvikler sig i forhold til din målsætning.

 

• En online visning af resultater. I modsætning til tidligere, hvor resultaterne blev vist i Excel, kan man nu med et klik se sine resultater. Derudover kan man i funktionen se en fordeling af CO2-udledningerne grafisk, som hjælper til at identificere mulige indsatsområder.

 

• Mulighed for at indtaste emissionsfaktor for fjernvarme. Klimakompasset opererer med en emissionsfaktor for fjernvarme, som er baseret på et landsgennemsnit. Virksomheder, der har mulighed for at anskaffe en emissionsfaktor fra deres fjernvarmeudbyder, kan nu indtaste denne og få en mere præcis beregning.

 

Opdatering af transportmodulet , april 2013:

Klimakompassets transportmodul er opdateret med nye værdier for brændstof og el-produktion april 2013.

 

baggrunden for opdateringen af værdierne for brændstof er, at der ved årsskiftet 2012/13 er udsendt en europæiske standard DS EN 16258 ”Metode til beregning og deklaration af energiforbrug og emissioner af GHG-(drivhusgasser) inden for transportsektoren (gods- og passager).

 

Transportmodulet er udviklet i overensstemmelse med standarden. Ved opdateringen af Klimakompasset april 2013 er værdierne for brændstof (energiindhold og GHG emissionsfaktorer) opdateret i overensstemmelse med tabel A.1 i standarden ”Transport fules: density, energy factor and GHG emission factor”. Opdateringen betyder, at GHG emissionerne i upstream processerne (Well to tank) er forhøjet. For diesel er GHG emissionen pr liter (weel to tank) nu 0,57 kg/liter mod tidligere 0,2 kg/liter. Tilsvarende ændringer for de øvrige brændstoffer.

 

Tank to whell værdierne for 100 % rene biobrændstoffer (biodiesel og bioethanol) er ved opdateringen sat til 0, svarende til værdierne i standarden. Tank to whell emissionerne er fastlagt til nul, da der er tale om udledning af CO2 udvundet af atmosfæren. Upstreamværdierne indeholder bidrag fra produktion og distribution af biobrændstofferne.

 

I forbindelse med opdateringen er der samtidigt også sket en opdatering de værdier for elproduktion, som indgår i transportmodulet. Værdierne svarer nu til de værdier, der anvendes i ECOtransit, som er udviklet i samarbejde med de europæiske jernbaneselskaber.

 

Bemærk, at ændringerne alene gælder for beregninger/kæder, der er oprettet i 2013. Er beregningerne/kæderne oprettet i tidligere år, vil de gamle værdier fortsat gælder.

 

Ønsker I aktivt at sikre, at alle beregninger er baseret på det nye datasæt og dermed i overensstemmelse med den nye standard DS EN 16258, kan i opdatere værdierne i Klimakompasset. Det skal i gøre under modulet: mine data/transportkæder.

 

Yderligere information

 

Lars Dagnæs

TransECO2

Mail: lars(-)at(-)dagnaes.com

 

 

April 2013: Kontanter for el og fjernvarme (herunder for de afledte værdier) for året 2012 er opdateret.

 

September 2012: Kontanter for el og fjernvarme (herunder for de afledte værdier) for året 2011 er opdateret.

 

5. juli 2011: Konstanter opdateret i CO2-beregneren

Konstanterne for el og fjernvarme for 2010 er blevet opdateret. Det kan påvirke resultaterne på udarbejdede rapporter. Du kan se de nye konstanter i en rapport under arket 'konstanter'.

 

17. maj 2010: I 2009 blev CO2-beregneren opdateret med nye beregningsfunktioner. Samtidigt overgik beregningen af CO2-udledningen ved el- og fjernvarmeproduktion til EU’s 125 pct. allokeringsmetode (fremfor den tidligere anvendte 200 pct. metode). I praksis betyder det, at der er mindre CO2-udledning ved elforbrug og større ved fjernvarmeforbrug end tidligere.

 

Som noget helt nyt har vi derfor opdateret faktorer for el og fjernvarme tilbage til 2004, så du igen kan sammenligne virksomhedens CO2-udledning fra år til år.

 

Det betyder, at når du åbner en af dine CO2-beregning fra før 2009, vil der ske en automatisk opdatering af CO2-udledningen fra el og fjernvarme (scope 2), som beskrevet ovenfor.

 

Hvis du har behov for at få genereret en CO2-beregning efter den tidligere fordeling af CO2-udledningen for el- og fjernvarmeproduktion, så bedes du henvende dig til os inden 15. juni.

 

 

 

Senest opdateret den 20. Maj 2014

 

FN: Vi kan bremse temperaturstigningerne

Rapport fra FN’s miljøprogram UNEP vurderer, at vi kan begrænse den globale temperaturstigning til ca. 3 til 3,5 grader i år 2100. Det vurderes samtidig, at 2-gradersmålsætningen er inden for rækkevide.

 

De fleste af verdens lande bidrager med CO2-reduktioner til den forventede klimaaftale i Paris. Bidragene er dog ikke nok for at nå 2-gradersmålsætningen, men det er et vigtigt skridt på vejen. Uden reduktionsbidragene forventes temperaturen at stige med mere end 4 grader i år 2100. Med reduktionsbidragene er den globale temperaturstigning ca. 3 til 3,5 grad i år 2100, og 2-gradersmålsætningen er inden for rækkevide.

 

UNEP-rapporten viser den samlede effekt af reduktionsbidragene som 146 lande pr. 1. oktober 2015 havde fremlagt. De mange reduktionsbidrag dækker næsten 90 pct. af de globale udledninger, og bidragene har skabt øget optimisme om, at det kan lykkes at vedtage en global klimaaftale ved COP21 i Paris.

Det er forventningen, at resultatet fra COP21 i Paris vil være en rammeaftale. Efterfølgende vil der være et stort arbejde med færdigforhandlinger og implementering af aftalen. Det vurderes af Energi-, forsynings- og klimaministeriet at Danmark kan spille en vigtig rolle i det efterfølgende implementeringsarbejde, og at aftalen samtidig skaber øgede eksportmuligheder for danske virksomheder.

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.