Energisyn

Obligatorisk energisyn for store virksomheder

Alle store virksomheder skal senest den 1. juli 2016 have gennemført et energisyn, og herefter skal energisynet foretages minimum hvert fjerde år. Det skønnes at mellem 700-1000 virksomheder i Danmark er omfattet af det obligatoriske energisyn.

 

Hvad er energisyn?

 

Et energisyn er en gennemgang af virksomhedens energiforbrug inden for alle typer af energi og der er fokus på: bygning, proces og transport. Resultatet af energisynet er en rapport med anbefalinger til hvordan jeres energiforbrug kan reduceres. Det er et idekatalog til jer og der er ingen krav om, at i skal implementere tiltagene.

Gennemgangen kan foretages af energisynskonsulenter eller af jeres egne uvildige eksperter, hvis de opfylder energistyrelsens krav præsenteret i (artikel 8).

 

> Energistyrelsens krav

 

Hvem er de berørte?

 

En stor virksomhed defineres som ”En virksomhed, der globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab. […]Det totale antal ansatte, den samlede omsætning og balance for selskabet inklusive datterselskaber og andre virksomheder, hvor virksomheden har en procentdel af ejerskabet eller stemmerettighederne, regnes med i virksomhedens størrelse. Beregningen skal foretages i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2003/361/EF, bilag 1, artikel 3-5.” Artikel 2, stk. 1.

 

Bemærk at definitionen af en stor virksomhed er i høring på nuværende tidspunkt – men definitionen forventes snarest at ligge fast.

 

Er der undtagelser?

 

Er jeres virksomhed kategoriseret som en stor virksomhed, kan i fritages for at foretage energisyn, hvis jeres samlede energiforbrug er under 100.000 kWh om året.

I kan også fritages for yderligere energisyn, hvis I i forvejen har implementeret et energiledelsessystem - hvori energisyn indgår. Dog skal det energiledelsessystem i benytter være godkendt af Energistyrelsen.

 

Er i forpligtet til at foretage energisyn, kan følgende områder undtages fra energisynet:

 

•Mindre eller ubetydelige energiforbrugende enheder eller systemer, hvor summen af disse enheders energiforbrug udgør højest 10 % af virksomhedens samlede energiforbrug.

 

•Elementer af virksomheden, der er omfattet af BAT-konklusioner i forbindelse med en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven, når BAT-konklusioner relaterer sig til energieffektivitet.

 

•Skibe under 5.000 bruttoregistertons.

 

•Bygge- og anlægsprojekter.

 

 

Hvorfor energisyn?

 

Energisyn er en del af implementeringen af direktivet for energieffektivitet. Formålet er, at identificere energibesparelsespotentialer i industrien. For at understøtte virksomhederne oprettes et energisparesekretariat under Energistyrelsen, som kan hjælpe jer. Energisparesekretariatet har et særligt fokus på at fremme energieffektivitet i små- og mellemstore virksomheder.

 

 

Hvis du vil vide mere

 

Hvis du vil vide mere om energisyn afholder DI informationsmøder om energisyn den 9. og 21. oktober 2014. Læs mere om programmet her. Du er velkommen til at kontakte konsulent, Anne Lund Andersen, DI Energi, på telefon 3016 6563 eller mail: adla(-)at(-)di.dk.

 

 

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.