Diverse artikler

Herinde smider du alle de artikler du vil skrive som umiddelbart ikke har nogen kategori de hører under. Det vil typisk være nyheder, ændringer i konstanter og lign.

Diverse Artikler

Kort resume.

 

Brødtekst

 

• Punkt opstilling

• Punkt opstilling

• Punkt opstilling

 

Under overskrift

Brødtekst

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.